Mijnraad

Inloggen

Wat adviseren wij

 • iedereen (publiek zichtbaar)

De Mijnraad wordt door de Minister van Economische Zaken en Klimaat gevraagd te adviseren over het verlenen of intrekken van de volgende beschikkingen:
 

 • Vergunning voor het opsporen van delfstoffen of aardwarmte (artikel 6 Mijnbouwwet)
  Deze vergunning regelt dat de mijnbouwmaatschappij het alleenrecht heeft om, in de vergunning omschreven gebied, te mogen zoeken naar delfstoffen (bijvoorbeeld aardgas) of aardwarmte (aardwarmte vanaf 500 meter een diepte).

 • Vergunning voor het winnen van delfstoffen of aardwarmte (artikel 6 Mijnbouwwet)
  Deze vergunning regelt dat de mijnbouwmaatschappij het alleenrecht heeft om, in de vergunning omschreven gebied, te mogen zoeken naar en winnen van delfstoffen (bijvoorbeeld aardgas) of aardwarmte (geothermie vanaf 500 meter een diepte).

 • Vergunning voor het opslaan van stoffen in de diepe ondergrond (artikel 25 Mijnbouwwet)
  Deze vergunning regelt dat de mijnbouwmaatschappij het alleenrecht heeft om, in de vergunning omschreven gebied, stoffen op te slaan (bijvoorbeeld aardgas in een leeg aardgasveld).

 • Vergunning voor het opsporen van CO2-opslagcomplexen (artikel 25 Mijnbouwwet)
  Deze vergunning regelt dat de mijnbouwmaatschappij het alleenrecht heeft om, in de vergunning omschreven gebied, te mogen zoeken naar CO2-opslagcomplexen.

 • Winnings- of opslagplannen (artikel 34 Mijnbouwwet): In een winningsplan beschrijft de mijnbouwmaatschappij hoe zij de winning uit het voorkomen vorm wil geven en wat de invloed hiervan is op de omgeving.
  Het winningsplan bevat in ieder geval:
  • de verwachte hoeveelheid aanwezige delfstoffen of aardwarmte en de ligging ervan;
  • het aanvangstijdstip en de duur van de winning;
  • de wijze van winning alsmede de daarmee verband houdende activiteiten;
  • de hoeveelheden jaarlijks te winnen delfstoffen of aardwarmte;
  • de kosten op jaarbasis van het winnen van de delfstoffen of aardwarmte; en
  • de bodembeweging ten gevolge van de winning en de maatregelen ter voorkoming van schade door bodembeweging.