Mijnraad

Inloggen

Over ons

 • iedereen (publiek zichtbaar)

De Mijnraad bestaat uit deskundigen op het gebied van politiek-bestuurlijke verhoudingen, veiligheid/toezicht, geologie, juridische en financieel-economisch aspecten, technologie/innovatie en ruimtelijke ordening. De volgende leden maken deel uit van de Mijnraad:

Voorzitter:

 • prof. dr. J.C. Verdaas

Leden:

 • drs. R.J. Atsma (plaatsvervangend voorzitter)
 • mr. M. Boumans MBA MPM
 • dr. A.F. Correljé
 • prof. dr. L. Hancher
 • prof. M.A. Herber
 • prof. dr. ir. J.D. Jansen
 • dr. ir. J. de Jonge
 • ir. H.C. Klavers

Secretariaat:

 • ir. H.G. de Brabander
 • ing. B.H. Bussemaker
 • K.M. van der Hoeven
 • drs. C.H. Krijger