Mijnraad

Inloggen
doublet geothermie2

Mijnraad

De Mijnraad is een onafhankelijk adviesorgaan dat de Minister van Economische Zaken en Klimaat adviseert over de verlening van mijnbouwvergunningen voor opsporing, winning en opslag van delfstoffen in de diepe ondergrond en de daaraan gerelateerde winnings- en opslagplannen.

De Mijnraad bestaat uit deskundigen op het gebied van politiek-bestuurlijke verhoudingen, veiligheid/toezicht, geologie, juridische en financieel-economisch aspecten, technologie/innovatie en ruimtelijke ordening.

Nieuws

De Mijnraad heeft op maandag 2 juli een advies over de gevolgen van het stapsgewijs stopzetten van de gaswinning voor de veiligheid en de versterking van huizen in Groningen gepresenteerd. Mijnraad-voorzitter Verdaas overhandigde het advies tijdens een persconferentie aan minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat). Lees hier het advies en het persbericht.

Persconferentie

De persconferentie kunt u via deze link terugkijken.